İletişim Formu

Mesajınız alınmıştır, en kısa süre içinde size geri dönüş sağlanacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Mesajınız gönderilemedi. Bilgileriniz kontrol edin. Sorun devam ederse kısa bir süre sonra tekrar deneyin.

Kullanıcı Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE İŞLEM YAPARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.


1) TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Gizlilik Politikası) oluşan işbu TUSETA Kullanıcı Sözleşmesi, TUSETA Yönetimi ve Turizm Ltd.Şti. ile www.tuseta.com sitesine üye olan Kullanıcı arasında Kullanıcının www.tuseta.com sitesine üye olması amacıyla sözleşmenin ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, www.tuseta.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.


2) TANIMLAR 

TUSETA: TUSETA Yönetimi ve Turizm Ltd.Şti. 

SATICI: TUSETA Yönetimi ve Turizm Ltd.Şti.

Kullanıcı: www.tuseta.com sitesine üye olan ve www.tuseta.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

Alıcı: www.tuseta.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle "satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan veya kiralayan Kullanıcı.

Site: www.tuseta.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

TUSETA Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Site içerisinde Kullanıcı'nın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TUSETA tarafından ortaya konulan uygulamalar. TUSETA, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcı'nın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Ev sahipleri: TUSETA'un satmakta ya da kiralamakta olduğu evlerin sahipleri; şahıs ya da kurum/kuruluş


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TUSETA tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TUSETA tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. ÜYELİK ve "Hizmet" KULLANIM ŞARTLARI

a) Üyelik Site'nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve TUSETA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için reşit ve TUSETA tarafından daha evvel üyeliği uygunsuz bulunup kapatılmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi TUSETA tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Kullanıcı TUSETA tarafından kendilerine tanımlanan özel iskonto oranlarını diğer kullanıcılarla paylaşamaz, bu bilgileri bu sözleşmenin tarafları arasında ki ticari sır olarak görür ve korur.

b) Kullanıcı, TUSETA'nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcı'ya ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı'nın, TUSETA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı'nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'nın ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TUSETA doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. TUSETA, Kullanıcı tarafından tuseta.com'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı, TUSETA'nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

f) TUSETA'nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcı Site'de bulunan ve kullanımı serbest bırakılan teknik dokümanlar haricinde her Kullanıcı, TUSETA ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TUSETA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı'nın işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TUSETA doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.2 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Site'de TUSETA tarafından satış için sergilenen ürünlere ait fiyatlardan, siparişini oluşturduktan sonra ilgili siparişin ödemesini TUSETA'ya yapmasıyla ilgili ürünleri almaya hak kazanır. Alıcı TUSETA'nın taahhüt ettiği süre içerisinde teslimatı yapamaması durumunda kendisine yeni verilen süreyi bekleme, yada parasını iade isteme hakkına sahiptir. Yalnız bu hak sitede ''Düzenli olarak stokta bulunur'' şeklinde stok tanımı yapılmış ürünler için geçerlidir. Bu tanım haricinde ki ürünlerin sipariş iptali yapılması ve para iadesi konusunda TUSETA'nın hiçbir zorunluluğu yoktur

b) Alıcı, Site'de satıma arz edilen ürünlerin teknik bilgilerinin sertifikalarının ve diğer bilcümle ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında TUSETA bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder

c) Alıcı, siparişini verdiği ürünlerin teslimatında yetkili birisini bulundurarak irsaliyeyi ürünleri kusursuz, tam ve eksiksiz teslim aldığını beyan etmeli, yada hatalı gördüğü ürünleri teslim almamalıdır.


5.3 TUSETA'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) TUSETA, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.TUSETA, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Site üzerinden, TUSETA'nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle TUSETA tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TUSETA'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) TUSETA, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) TUSETA satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklik için TUSETA'nın önel bir duyuru yapması, süre tanıması gibi sınırlayıcı hiçbir sorumluluğu yoktur.

e) Kullanıcı ve TUSETA hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


6. HİZMETLER

TUSETA tarafından verilen hizmetlerin temelinde Kullanıcı'nın ürünlerin tüm teknik bilgi, sertifika ve uygulama detaylarına ulaşımı, kendisine özel tanımlanan iskontolu fiyatlarla on-line sipariş verebilmesi, ödeme yapabilmesi, stokta hazır bulunan malzemelerin Kullanıcı tarafından ödemenin yapılmasını müteakip en kısa sürede adrese sevkini sağlamak bulunmaktadır.


7. GİZLİLİK POLİTİKASI

TUSETA, Site'de Kullanıcı ilgili bilgileri işbu sözleşmenin ekinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TUSETA Kullanıcı'ya ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.


8. DİĞER HÜKÜMLER 

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Kullanıcı Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlarını, TUSETA hizmetlerini, TUSETA bilgilerini ve TUSETA'nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının TUSETA'nın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TUSETA'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı TUSETA'nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


b) TUSETA'nın; TUSETA Hizmetleri, TUSETA Bilgileri, TUSETA telif haklarına tabi çalışmaları, TUSETA ticari markaları, TUSETA ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


8.2 Sözleşme Değişiklikleri

TUSETA, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


8.3 Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TUSETA işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TUSETA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TUSETA'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TUSETA'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


8.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8.5 Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

TUSETA, Kullanıcı'nın işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle TUSETA'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışda bulunması,

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.


9. SÖZLEŞME EKLERİ

EK - 1 : Gizlilik Politikası